توضیحات

جدول ارزش غذایی کیوی (۱۰۰ گرم)

موارد ضروری و اساسی ارزش غذایی درصد مصرف مجاز روزانه
انرژی ۶۱ کیلوکالری ۳ %
کربوهیدرات ۱۴٫۶۶ گرم ۱۱ %
پروتئین ۱ گرم ۲ %
چربی کل ۰٫۵۲ گرم ۲ %
کلسترول ۰ میلی گرم ۰ %
فیبر خوراکی ۳ گرم ۸ %

* بر مبنای رژیم غذایی ۲۰۰۰ کالری در روز *