توضیحات

جدول ارزش غذایی کدو سبز (۱۰۰ گرم)

موارد ضروری و اساسی ارزش غذایی درصد مصرف مجاز روزانه
انرژی ۱۷ کیلوکالری ۱ %
کربوهیدرات ۳٫۱۱ گرم ۳ %
پروتئین ۱٫۲۱ گرم ۳ %
چربی کل ۰٫۳۲ گرم ۲ %
کلسترول ۰ میلی گرم ۰ %
فیبر خوراکی ۱ گرم ۲ %

* بر مبنای رژیم غذایی ۲۰۰۰ کالری در روز *