توضیحات

جدول ارزش غذایی پیاز سفید (۱۰۰ گرم)

موارد ضروری و اساسی ارزش غذایی درصد مصرف مجاز روزانه
انرژی ۳۲ کیلوکالری ۲ %
کربوهیدرات ۷٫۵۵ گرم ۶ %
پروتئین ۰٫۸ گرم ۲ %
چربی کل ۰ گرم ۰ %
کلسترول ۰ میلی گرم ۰ %
فیبر خوراکی ۰٫۹ گرم ۲ %

* بر مبنای رژیم غذایی ۲۰۰۰ کالری در روز *