توضیحات

جدول ارزش غذایی پیاز (۱۰۰ گرم)

موارد ضروری و اساسی ارزش غذایی درصد مصرف مجاز روزانه
انرژی ۴۰ کیلوکالری ۲ %
کربوهیدرات ۹٫۳۴ گرم ۷ %
پروتئین ۱٫۱۰ گرم ۲ %
چربی کل ۰٫۱۰ گرم ۰٫۵ %
کلسترول ۰ میلی گرم ۰ %
فیبر خوراکی ۱٫۷ گرم ۴٫۵ %

* بر مبنای رژیم غذایی ۲۰۰۰ کالری در روز *