توضیحات

جدول ارزش غذایی پرتقال تو سرخ (۱۰۰ گرم)

موارد ضروری و اساسی ارزش غذایی درصد مصرف مجاز روزانه
انرژی ۴۷ کیلوکالری ۲ %
کربوهیدرات ۱۰٫۶ گرم ۸ %
پروتئین ۰٫۶۷ گرم ۲ %
چربی کل ۰ گرم ۰ %
کلسترول ۰ میلی گرم ۰ %
فیبر خوراکی ۲ گرم ۴ %

* بر مبنای رژیم غذایی ۲۰۰۰ کالری در روز *