توضیحات

جدول ارزش غذایی پرتقال (۱۰۰ گرم)

موارد ضروری و اساسی ارزش غذایی درصد مصرف مجاز روزانه
انرژی ۴۷ کیلوکالری ۲٫۵ %
کربوهیدرات ۱۱٫۷۵ گرم ۹ %
پروتئین ۰٫۹۴ گرم ۱٫۵ %
چربی کل ۰٫۱۲ گرم ۰٫۵ %
کلسترول ۰ میلی گرم ۰ %
فیبر خوراکی ۲٫۴۰ گرم ۶ %

* بر مبنای رژیم غذایی ۲۰۰۰ کالری در روز *