توضیحات

جدول ارزش غذایی هویج (۱۰۰ گرم)

موارد ضروری و اساسی ارزش غذایی درصد مصرف مجاز روزانه
انرژی ۴۱ کیلوکالری ۲ %
کربوهیدرات ۹٫۵۸ گرم ۷ %
پروتئین ۰٫۹۳ گرم ۱٫۵ %
چربی کل ۰٫۲۴ گرم ۱ %
کلسترول ۰ میلی گرم ۰ %
فیبر خوراکی ۲٫۸ گرم ۷ %

* بر مبنای رژیم غذایی ۲۰۰۰ کالری در روز *