توضیحات

جدول ارزش غذایی موز (۱۰۰ گرم)

موارد ضروری و اساسی ارزش غذایی درصد مصرف مجاز روزانه
انرژی ۹۰ کیلوکالری ۴٫۵ %
کربوهیدرات ۲۲٫۸۴ گرم ۱۸ %
پروتئین ۱٫۰۹ گرم ۲ %
چربی کل ۰٫۳۳ گرم ۱ %
کلسترول ۰ میلی گرم ۰ %
فیبر خوراکی ۲٫۶۰ گرم ۷ %

* بر مبنای رژیم غذایی ۲۰۰۰ کالری در روز *