توضیحات

جدول ارزش غذایی لیمو سنگی (۱۰۰ گرم)

موارد ضروری و اساسی ارزش غذایی درصد مصرف مجاز روزانه
انرژی ۲۹ کیلوکالری ۱٫۵ %
کربوهیدرات ۹٫۳۲ گرم ۷ %
پروتئین ۱٫۱۰ گرم ۲ %
چربی کل ۰٫۳۰ گرم ۱ %
کلسترول ۰ میلی گرم ۰ %
فیبر خوراکی ۲٫۸۰ گرم ۷ %

* بر مبنای رژیم غذایی ۲۰۰۰ کالری در روز *