توضیحات

جدول ارزش غذایی فلفل دلمه (۱۰۰ گرم)

موارد ضروری و اساسی ارزش غذایی درصد مصرف مجاز روزانه
انرژی ۲۰ کیلوکالری ۱ %
کربوهیدرات ۴٫۶۴ گرم ۴ %
پروتئین ۰٫۸۶ گرم ۲ %
چربی کل ۰٫۱۷ گرم ۱ %
کلسترول ۰ میلی گرم ۰ %
فیبر خوراکی ۱٫۷ گرم ۳ %

* بر مبنای رژیم غذایی ۲۰۰۰ کالری در روز *