توضیحات

جدول ارزش غذایی سیب قرمز (۱۰۰ گرم)

موارد ضروری و اساسی ارزش غذایی درصد مصرف مجاز روزانه
انرژی ۵۹ کیلوکالری ۳ %
کربوهیدرات ۱۴٫۰۶ گرم ۱۲ %
پروتئین ۰٫۲۷ گرم ۰٫۵ %
چربی کل ۰٫۲۰ گرم ۱ %
کلسترول ۰ میلی گرم ۰ %
فیبر خوراکی ۲٫۳۰ گرم ۵ %

* بر مبنای رژیم غذایی ۲۰۰۰ کالری در روز *