توضیحات

جدول ارزش غذایی سیب زمینی(۱۰۰ گرم)

موارد ضروری و اساسی ارزش غذایی درصد مصرف مجاز روزانه
انرژی ۷۰ کیلوکالری ۳٫۵ %
کربوهیدرات ۱۵٫۹۰ گرم ۱۲ %
پروتئین ۱٫۸۹ گرم ۳ %
چربی کل ۰٫۱۰ گرم ۱ %
کلسترول ۰ میلی گرم ۰ %
فیبر خوراکی ۲٫۵ گرم ۷ %

* بر مبنای رژیم غذایی ۲۰۰۰ کالری در روز *