توضیحات

جدول ارزش غذایی خیار (۱۰۰ گرم)

موارد ضروری و اساسی ارزش غذایی درصد مصرف مجاز روزانه
انرژی ۱۵ کیلوکالری ۱ %
کربوهیدرات ۳٫۶۳ گرم ۳ %
پروتئین ۰٫۶۵ گرم ۱ %
چربی کل ۰٫۱۱ گرم ۰٫۵ %
کلسترول ۰ میلی گرم ۰ %
فیبر خوراکی ۰٫۵ گرم ۱ %

* بر مبنای رژیم غذایی ۲۰۰۰ کالری در روز *