توضیحات

جدول ارزش غذایی توت فرنگی (۱۰۰ گرم)

موارد ضروری و اساسی ارزش غذایی درصد مصرف مجاز روزانه
انرژی ۳۲ کیلوکالری ۱٫۵ %
کربوهیدرات ۷٫۷ گرم ۶ %
پروتئین ۰٫۶۷ گرم ۰٫۱ %
چربی کل ۰٫۳۰ گرم ۱ %
کلسترول ۰ میلی گرم ۰ %
فیبر خوراکی ۲٫۰ گرم ۵ %

* بر مبنای رژیم غذایی ۲۰۰۰ کالری در روز *