توضیحات

جدول ارزش غذایی بادمجان (۱۰۰ گرم)

موارد ضروری و اساسی ارزش غذایی درصد مصرف مجاز روزانه
انرژی ۲۵ کیلوکالری ۱ %
کربوهیدرات ۵٫۸۸ گرم ۵ %
پروتئین ۱٫۲۱ گرم ۳ %
چربی کل ۰٫۹۸ گرم ۲ %
کلسترول ۰ میلی گرم ۰ %
فیبر خوراکی ۳ گرم ۶ %

* بر مبنای رژیم غذایی ۲۰۰۰ کالری در روز *