توضیحات

جدول ارزش غذایی آناناس (۱۰۰ گرم)

موارد ضروری و اساسی ارزش غذایی درصد مصرف مجاز روزانه
انرژی ۵۰ کیلوکالری ۲٫۵ %
کربوهیدرات ۱۳٫۵۲ گرم ۱۰ %
پروتئین ۰٫۵۴ گرم ۱ %
چربی کل ۰٫۱۲ گرم ۱ %
کلسترول ۰ میلی گرم ۰ %
فیبر خوراکی ۱٫۴۰ گرم ۴ %

* بر مبنای رژیم غذایی ۲۰۰۰ کالری در روز *